Sklepanje pogodb za nedoločen čas

Sklepanje pogodb za nedoločen čas

Kaj moramo vedeti pri sklepanju za določen čas in na kaj moramo biti pozorni? Na to vprašanje v video seminarju odgovarja pravnica Eva Langeršek.

Predvateljica pojasni, kateri so upravičeni razlogi za sklenitev pogodb za določen čas, kajti pogodba o zaposlitvi se sicer sklepa za nedoločen čas, če ni drugače določeno. Nadaljuje s problematiko veriženja pogodb za določen čas in s tem povezanimi prekinitvami, kajti delodajalci so po ZDR-1 omejeni glede podaljševanja pogodb za določen čas za isto delo v določenem trajanju, seveda pa obstajajo izjeme.

Video seminar se nadaljuje z obrazložitvijo, kako je glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas in […] Preberi več

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Verjetno se tudi sami vsak dan srečujete z osebnimi podatki zaposlenih, strank ali poslovnih partnerjev.

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih je še kako pomembno, saj so delodajalci tisti, ki obdelujejo osebne podatke delavcev, strank in poslovnih partnerjev. Čeprav je področje obdelave in varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih urejeno v številnih zakonih, se v praksi, zlasti zaradi razvoja vedno novih tehnologij, pojavljajo številne težave. V delovnem razmerju že po naravi stvari obstaja konflikt interesov med delodajalci in delavci.

Interesi delodajalcev: racionalna izraba delovnega časa in delovnih sredstev ugotavljanje delovne uspešnosti, varnost in učinkovitost delovnega procesa, preprečevanje zlorab …

Interesi delavcev: zaupanje, pravica […] Preberi več

3 x Video seminar po neverjetni ceni

3 x Video seminar po neverjetni ceni

Posebna akcijska ponudba v kateri si lahko zagotovite tri video seminarje po neverjetni ceni.

Kmetije in DDV

Predavateljica: Mag. Aleksandra Heinzer
Dolžina video seminarja: 00:49:14

Kazalo vsebine:
• Identifikacija kmeta za namene DDV
• Pravica do pavšalnega nadomestila
• Izdajanje računov – izjeme
• Poslovanje s tujino

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti
[…] Preberi več

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev: kaj je novega za napotene delavce?

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev: kaj je novega za napotene delavce?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev se nanaša na napotene delavce, uporabljati pa se bo začeli s 1. januarjem 2018.

V video seminarju bomo s pomočjo strokovnjakinje Irene Kamenščak osvetlili vse novosti, ki jih zakon prinaša.

Vsebina video seminarja:
• vpliv ZČmlS na delovno pravna pravila napotovanja delavcev na delo v tujino,
• pogoji za pridobitev A1 obrazca,
• postopek pridobitve A1 obrazca,
• razveljavitev/odprava A1 obrazca,
• vpliv ZČmlS na službena potovanja.

[…] Preberi več

Predstavitev nekaterih priporočenih pravilnikov delodajalca

Predstavitev nekaterih priporočenih pravilnikov delodajalca

Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:19
Predavateljica: Kaja Breznik Ladinik

Vsak delodajalec želi vzpostaviti jasen in transparenten sistem pravil, s katerimi so seznanjeni in jih upoštevajo vsi zaposleni. Pri tem si lahko pomaga s sprejetje pravilnikov, ki zakonsko sicer niso obvezni, a so zelo priporočljivi za dodatno organiziranost podjetja. Med te sodijo tudi Pravilnik o kajenju med delovnim časom, Pravilnik o prehrani med delovnim časom, Pravilnik o kontroli bolniške odsotnosti ter Pravilnik o stimulativnem nagrajevanju.

[…] Preberi več

Napoteni delavci v tujino, slovenska zakonodaja: Avstrija in Nemčija

Napoteni delavci v tujino, slovenska zakonodaja: Avstrija in Nemčija

Dolžina video posnetka: 00:45:39
Predavateljica: Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Spoznajte delovnopravni vidik, obveznosti glede socialnih zavarovanj in davčne podrobnosti, ki jih morate obvladati  ob napotitvi delavcev v Avstrijo in Nemčijo.

V video seminarju se boste sprva seznanili z definicijo napotenega delavca, saj se ta pogosto zamenjuje z službeno potjo. Predavateljica Irena Kamenščak vam bo izpostavila tudi problematiko zavarovanj napotenih delavcev. Razblinila bo dilemo, kdaj lahko napoteni delavec ostane zavarovan v Sloveniji in kako pridobiti A1 obrazec v primeru, da gre za napotitev do dveh in nad dve leti.

[…] Preberi več

Obračun plač in plačevanje prispevkov po novem

Obračun plač in plačevanje prispevkov po novem

Dolžina video posnetka: 01:03:20
Predavateljica: Majda Gominšek, finančna svetovalka

Obračunavanje plač je področje, ki od računovodje zahteva natančnost in premišljenost, predvsem pa učinkovito poznavanje pravne podlage na tem področju. Da bi vam olajšali delo, smo vse potrebne informacije združili v enourno strokovno predavanje. Video seminar, ki si ga boste ogledali, predstavlja pravilno obračunavanje plač, vključno s posebnostmi in novostmi, ki se tičejo plačevanja prispevkov.

[…] Preberi več