🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. V video seminarju nam bo predstavila tematiko Organizacijskega vidika dela računovodje in s katerimi izzivi se računovodje srečujejo vsak dan.

Video seminar je razdeljen na štiri sklope. V prvem delu bodo predstavljeni zakonski predpisi za gospodarstvo prav tako za javni sektor in kakšne so funkcije sodobnega računovodstva. V drugem delu bomo spoznali vrste računovodstev, računovodska načela in kako so pomembna. Na koncu video seminarja pa bo predavateljica govorila tudi o poslovnih skrivnostih, obveznostih in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma prav tako se bomo dotaknila […] Preberi več

Dobava blaga z instaliranjem v tujini

Dobava blaga z instaliranjem v tujini

Na video seminarju z naslovom »dobava blaga z instaliranjem v tujini« bo predavateljica Aleksandra Heinzer v uvodu razložila kaj sploh je dobava blaga z instaliranjem in vse kar je na to temo potrebno vedeti. Največkrat je dilema, če gre pri tem za storitev, ki je povezana z nepremičnino v tujini.

Prav tako je kar nekaj pasti, na katere morajo paziti tisti podjetniki, ki so davčni zavezanci, takrat ko dobavijo blago in hkrati montirajo. Razlog je, da se tukaj vedno pojavlja vprašanje, ali mora biti podjetnik registriran za namene DDV v drugi državi članici ali ne. Na koncu si bomo pogledali še […] Preberi več

Spremembe REK obrazcev po 1. 1. 2017

Spremembe REK obrazcev po 1. 1. 2017

Zakonodaja se spreminja in sicer se bo spremenil, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, bo od 1. januarja 2017 prišlo do sprememb REK obrazcev.

V video seminarju si bomo pogledali, kaj točno se bo pri REK obrazcih spremenilo in pogledali bistvene spremembe pri poročanju o izplačilih v več delih. Spremembe se obetajo tudi pri delu plače iz naslova poslovne uspešnosti, pogledali pa si boo tudi en konkreten primer. Na koncu video seminarja bo predavateljica odgovorila tudi na […] Preberi več

Posebnosti pri obdavčitvi drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Posebnosti pri obdavčitvi drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:22
Predavateljica: Majda Gominšek

Za pravilno obravnavo obdavčitve drugih prejemkov iz delovnega razmerja morate dobro poznati zakonske predpise iz delovnopravnega in davčnega področja. S tem namenom smo za vas pripravili video seminar, v katerem izkušena finančna svetovalka Majda Gominšek pojasnjuje določbe zakonskih predpisov v zvezi z delovnim časom, odmorom, malico in rednim letnim dopustom zaposlenih, posebej pa se posveti obračunu povračil.

V zvezi s tem je ključnega pomena dobro poznavanje Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa davčno priznano višino povračil različnih stroškov dela.

[…] Preberi več

Pravilnik o računovodstvu – napotki in posebnosti

Pravilnik o računovodstvu – napotki in posebnosti

Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:59:59
Predavateljica: Majda Gominšek

Vas zanima, kako prilagoditi pravilnik o računovodstvu, da bo ta v skladu z določbami, ki jih uvajajo Slovenski računovodski standardi (SRS) 2016?

V video seminarju boste s pomočjo izkušene finančne svetovalke Majde Gominšek izvedeli, kateri zakonski predpisi določajo prilagoditev pravilnika, in podrobneje spoznali spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016. Poleg novosti, ki jih uvajajo SRS 2016, so v video seminarju posebej izpostavljeni standardi I, II in III ter njihove lastnosti.

[…] Preberi več

Odbitek DDV

Odbitek DDV

Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:02:16
Predavateljica: Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Pravica do odbitka DDV je področje, ki v praksi odpira prenekatera vprašanja, na katera je mogoče odgovoriti s konkretnimi primeri. Ravno zato ubira video seminar praktični pristop, obogaten s številnimi primeri.

[…] Preberi več