Paket treh video seminarjev po neverjetni ceni 69 EUR

 

Pravne pasti ustanovitve in poslovanja podjetja

Predavatelj: Aleš Budja
Dolžina video seminarja: 00:17:25

Pri sklepanju pogodb moramo biti vedo previdni, saj nas lahko napake pri sklepanju pogodb drago stanejo. Da se ne boste opekli pri sklepanju pogodb, smo za vas pripravili video seminar, v katerem Aleš Budja uvodoma predstavlja, katere vrste pogodb poznamo in kakšne so njihove značilnosti. Video seminar se nadaljuje z načini sklenitve pogodb, kjer so med drugim omeni ponudba, pogajanja in predpogodba, sledi pa tematika predpostavk veljavne sklenitve pogodb in izpodbojnost ter ničnost, torej dve različni obliki neveljavnosti pogodb. Video seminar se zaključi z obravnavanjem are, kjer predavatelj izpostavi in […] Preberi več

Sklepanje pogodb za nedoločen čas

Sklepanje pogodb za nedoločen čas

Kaj moramo vedeti pri sklepanju za določen čas in na kaj moramo biti pozorni? Na to vprašanje v video seminarju odgovarja pravnica Eva Langeršek.

Predvateljica pojasni, kateri so upravičeni razlogi za sklenitev pogodb za določen čas, kajti pogodba o zaposlitvi se sicer sklepa za nedoločen čas, če ni drugače določeno. Nadaljuje s problematiko veriženja pogodb za določen čas in s tem povezanimi prekinitvami, kajti delodajalci so po ZDR-1 omejeni glede podaljševanja pogodb za določen čas za isto delo v določenem trajanju, seveda pa obstajajo izjeme.

Video seminar se nadaljuje z obrazložitvijo, kako je glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas in […] Preberi več

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Verjetno se tudi sami vsak dan srečujete z osebnimi podatki zaposlenih, strank ali poslovnih partnerjev.

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih je še kako pomembno, saj so delodajalci tisti, ki obdelujejo osebne podatke delavcev, strank in poslovnih partnerjev. Čeprav je področje obdelave in varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih urejeno v številnih zakonih, se v praksi, zlasti zaradi razvoja vedno novih tehnologij, pojavljajo številne težave. V delovnem razmerju že po naravi stvari obstaja konflikt interesov med delodajalci in delavci.

Interesi delodajalcev: racionalna izraba delovnega časa in delovnih sredstev ugotavljanje delovne uspešnosti, varnost in učinkovitost delovnega procesa, preprečevanje zlorab …

Interesi delavcev: zaupanje, pravica […] Preberi več

3 x Video seminar po neverjetni ceni

3 x Video seminar po neverjetni ceni

Posebna akcijska ponudba v kateri si lahko zagotovite tri video seminarje po neverjetni ceni.

Kmetije in DDV

Predavateljica: Mag. Aleksandra Heinzer
Dolžina video seminarja: 00:49:14

Kazalo vsebine:
• Identifikacija kmeta za namene DDV
• Pravica do pavšalnega nadomestila
• Izdajanje računov – izjeme
• Poslovanje s tujino

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti
[…] Preberi več

🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. V video seminarju nam bo predstavila tematiko Organizacijskega vidika dela računovodje in s katerimi izzivi se računovodje srečujejo vsak dan.

Video seminar je razdeljen na štiri sklope. V prvem delu bodo predstavljeni zakonski predpisi za gospodarstvo prav tako za javni sektor in kakšne so funkcije sodobnega računovodstva. V drugem delu bomo spoznali vrste računovodstev, računovodska načela in kako so pomembna. Na koncu video seminarja pa bo predavateljica govorila tudi o poslovnih skrivnostih, obveznostih in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma prav tako se bomo dotaknila […] Preberi več

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev: kaj je novega za napotene delavce?

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev: kaj je novega za napotene delavce?

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev se nanaša na napotene delavce, uporabljati pa se bo začeli s 1. januarjem 2018.

V video seminarju bomo s pomočjo strokovnjakinje Irene Kamenščak osvetlili vse novosti, ki jih zakon prinaša.

Vsebina video seminarja:
• vpliv ZČmlS na delovno pravna pravila napotovanja delavcev na delo v tujino,
• pogoji za pridobitev A1 obrazca,
• postopek pridobitve A1 obrazca,
• razveljavitev/odprava A1 obrazca,
• vpliv ZČmlS na službena potovanja.

[…] Preberi več

Dobava blaga z instaliranjem v tujini

Dobava blaga z instaliranjem v tujini

Na video seminarju z naslovom »dobava blaga z instaliranjem v tujini« bo predavateljica Aleksandra Heinzer v uvodu razložila kaj sploh je dobava blaga z instaliranjem in vse kar je na to temo potrebno vedeti. Največkrat je dilema, če gre pri tem za storitev, ki je povezana z nepremičnino v tujini.

Prav tako je kar nekaj pasti, na katere morajo paziti tisti podjetniki, ki so davčni zavezanci, takrat ko dobavijo blago in hkrati montirajo. Razlog je, da se tukaj vedno pojavlja vprašanje, ali mora biti podjetnik registriran za namene DDV v drugi državi članici ali ne. Na koncu si bomo pogledali še […] Preberi več

Spremembe REK obrazcev po 1. 1. 2017

Spremembe REK obrazcev po 1. 1. 2017

Zakonodaja se spreminja in sicer se bo spremenil, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2R) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, bo od 1. januarja 2017 prišlo do sprememb REK obrazcev.

V video seminarju si bomo pogledali, kaj točno se bo pri REK obrazcih spremenilo in pogledali bistvene spremembe pri poročanju o izplačilih v več delih. Spremembe se obetajo tudi pri delu plače iz naslova poslovne uspešnosti, pogledali pa si boo tudi en konkreten primer. Na koncu video seminarja bo predavateljica odgovorila tudi na […] Preberi več

Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija

Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:54:33
Predavateljica: Polona Zupančič, uni. dipl. ekon.

Ste prepričani, da obvladate načela profesionalne poslovne komunikacije? Izkušena predavateljica Polona Zupančič v video seminarju obnavlja pravila, povezana s pozdravljanjem, rokovanjem, predstavljanjem, uporabo imen in nazivov ter seveda vikanjem in tikanjem.

[…] Preberi več