Reklamacija kupca

Vir: Verlag Dashöfer

Prodajalec je pri prodaji blaga in storitev odgovoren za stvarne napake, ki jih je imela stvar takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, in sicer ne glede na to, ali so mu bile napake znane ali ne. To pomeni, da mora prodajalec kupcu izročiti blago ali opraviti storitev, ki v kakovostnem smislu ustreza pogodbeno dogovorjeni obveznosti. V nasprotnem primeru govorimo o izročitvi blaga ali opravi storitev s stvarno ali pravno napako. V takem primeru ima kupec na voljo jamčevalne zahtevke kot so npr. zahtevek za odpravo napake, izročitev drugega blaga brez napake, znižanje kupnine, odstop od pogodbe in vračilo […] Preberi več

Nevarni proizvod: Kotni brusilnik VILLAGER 115mm (leto izdelave 2015), EAN 8606104032187

Nevarni proizvod: Kotni brusilnik VILLAGER 115mm (leto izdelave 2015), EAN 8606104032187

Vir: Tržni inšpektorat RS

Tržni inšpektorat RS sporoča, da je bilo pri preskušanju kotnega brusilnika v preskusnem laboratoriju ugotovljeno, da kotni brusilnik ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev (Ur. l. RS; št. 75/08, 66/10, 74/11) v naslednjih točkah:

v točki 1.7.4.2 (tveganje povezano z vsebino navodil), saj manjkajo določena varnostna opozorila, v točki 1.3.8 (tveganje povezano z gibajočimi se deli), saj se ščitnik rezalne plošče v primeru uničenja le-te zavrti za kot 1800, kar je več od dopustnega kota 900,
v točki 1.2.4.3 (tveganje povezano z zaustavitvijo v […] Preberi več

Opravljanje gostinske dejavnosti – na katere paragrafe paziti, ko začnemo

Vir: Verlag Dashöfer

Za legalno opravljanje gostinske dejavnosti zakonodaja ne postavlja pretiranih zahtev. Opravljajo jo lahko namreč pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, pa tudi društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu (aktu o ustanovitvi društva), če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

Poleg tega lahko v nekoliko omejenem obsegu gostinsko dejavnost opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo določene pogoje.

Gostinec lahko brez dodatne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (denimo tobačni izdelki, spominki,slaščice, slane palčke) in, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo […] Preberi več

Varno spletno poslovanje in prodaja potrošniku v letu 2017

Vir: Verlag Dashöfer.

Tržni inšpektorat (TI) nadzoruje izvajanje več kot 160 področij poslovanja preko 8 območnih enot in 100 inšpektorjev. Hkrati omogoča stalno dosegljivost po telefonu, elektronskih komunikacijah ali osebno v času poslovanja, to je v LJ, MB in CE vsak dan med 9 in 15.30 uro oziroma 14.30 uro ob petkih. Na spletni strani TI so objavljeni posodobljeni odgovori na vprašanja, na katere pogosto napotijo stranke.

Glavna inšpektorica Andrejka Grlić je na seminarju Kako varno poslovati s potrošniku predstavila najnovejše podatke za lansko leto. Večino inšpekcij začnejo na podlagi letnega programa, ki ga sprejmejo na podlagi dialoga z različnimi deležniki, manjši […] Preberi več