Pravilna priprava Pravilnika o alkoholiziranosti in Pravilnika o mobingu na delovnem mestu (vprašanja iz prakse)

Pravilna priprava Pravilnika o alkoholiziranosti in Pravilnika o mobingu na delovnem mestu (vprašanja iz prakse)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (24. člen) in Zakon o delovnih razmerjih (47. člen) velevata, da mora delodajalec pripraviti Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing), saj to še vedno predstavlja pereč problem v poslovnem okolju.

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc sicer ni predpisan z zakonom, vendar pa je njegovo sprejetje priporočljivo, saj delodajalcu omogoča postopek za ugotavljanje stanja delavca. Brez tovrstnega pravilnika delodajalec ne sme izvajati kontrole prisotnosti alkohola in drog na delovnem mestu.

[…] Preberi več

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

Avtor: Ela Omersa

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov ureja pogoje uporabe službenih mobilnih telefonov, ki jih podjetje daje v uporabo določenim zaposlenim. Pravilnik sicer po zakonu ni obvezen splošni akt delodajalca, se pa njegov sprejem priporoča v primerih, ko delodajalec določenim zaposlenim daje na razpolago službeni mobilni telefon.

[…] Preberi več