Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Verjetno se tudi sami vsak dan srečujete z osebnimi podatki zaposlenih, strank ali poslovnih partnerjev.

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih je še kako pomembno, saj so delodajalci tisti, ki obdelujejo osebne podatke delavcev, strank in poslovnih partnerjev. Čeprav je področje obdelave in varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih urejeno v številnih zakonih, se v praksi, zlasti zaradi razvoja vedno novih tehnologij, pojavljajo številne težave. V delovnem razmerju že po naravi stvari obstaja konflikt interesov med delodajalci in delavci.

Interesi delodajalcev: racionalna izraba delovnega časa in delovnih sredstev ugotavljanje delovne uspešnosti, varnost in učinkovitost delovnega procesa, preprečevanje zlorab …

Interesi delavcev: zaupanje, pravica do zasebnosti tudi na delovnem mestu …

Z napredkom in razvojem tehnologije je varstvo osebnih podatkov vedno bolj pomembno in se dotika vseh področjih našega življenja, tudi delovnih razmerji. Tudi tu se namreč delodajalec srečuje s številnimi osebnimi podatki, pri čemer se pojavlja vprašanje, do koliko teh podatkov je sploh upravičen, kako in kako dolgo jih lahko hrani, kako jih naj zavaruje pred neupravičenimi posegi tretjih oseb ipd.

Vprašanje za vas:

»Ali lahko delodajalec preko javno dostopnega Facebook profila delavca pridobi podatke o tem, da je bil delavec v času zadržanosti od dela zaradi bolezni izven kraja svojega bivališča in nato te podatke uporabi kot dokaz v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi?«

Kaj menite?

Vsa aktualna vprašanja in dileme najdete v video seminarju z naslovom Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih. Predavala je Tanja Bohl, odvetnica, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava.

Kazalo:

 • Uvod
 • Varovanje in obdelava osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Osnovni pojmi po ZVOP-1
 • Načelo sorazmernosti
 • Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju
 • Obdelava in varstvo občutljivih osebnih podatkov
 • Namen zbiranja in nadaljnja obdelava ter varstvo posameznikov
 • Zavarovanje osebnih podatkov in dolžnost zavarovanja osebnih podatkov
 • Pravica posameznika do seznanitve
 • Varstvo delavčeve osebnosti in delavčevih osebnih podatkov
 • Obdelava osebnih podatkov
 • Evidenca o zaposlenih delavcih in vodenje evidence
 • Evidenca o stroških dela in vodenje evidence
 • Evidenca o izrabi delovnega časa in vodenje evidence
 • Smernice Informacijskega pooblaščenca
 • Varstvo osebnih podatkov v EU
 • Splošna uredba o varstvu podatkov

Za naročilo video seminarja izolnite spodnjo naročilnico.

Cena: 49 eur + ddv

Vaši podatki

* Obvezno