🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

🎥 Organizacijski vidik dela računovodje

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. V video seminarju nam bo predstavila tematiko Organizacijskega vidika dela računovodje in s katerimi izzivi se računovodje srečujejo vsak dan.

Video seminar je razdeljen na štiri sklope. V prvem delu bodo predstavljeni zakonski predpisi za gospodarstvo prav tako za javni sektor in kakšne so funkcije sodobnega računovodstva. V drugem delu bomo spoznali vrste računovodstev, računovodska načela in kako so pomembna. Na koncu video seminarja pa bo predavateljica govorila tudi o poslovnih skrivnostih, obveznostih in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma prav tako se bomo dotaknila mobinga.

Vsebina video seminarja:
• Zakonski predpisi pri računovodenju
• Organizacija računovodske službe
• Težave in pasti, s katerimi se srečujejo računovodje pri svojem delu (poslovna skrivnost, poročanje o sumljivih transakcijah, mobing, …)
• Vprašanja in odgovori

Za naročilo video seminarja izolnite spodnjo naročilnico.

Cena: 49 eur + ddv

Vaši podatki

* Obvezno