Povračila stroškov (službene poti doma in v tujini)

Povračila stroškov (službene poti doma in v tujini)

Dolžina video posnetka: 01:32:23
Predavateljica: Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Povračila stroškov so problematika, ki zahteva celovit pristop z delovnopravnega področja, področja dohodnine in področja prispevkov za socialno varnost. Vse omenjene vidike strokovnjakinja predstavlja v video seminarju.

Med najpogostejša povračila stroškov v praksi prištevamo povračilo malice med delom, povračilo prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službeni poti (prevoz, dnevnice, nočitve in drugi stroški), povračila stroškov za poslovodne osebe in povračila na podlagi civilnih pogodb. Prav vsa so v video seminarju podrobno predstavljena, vključno z dejstvom, kdaj se potni stroški vštevajo v davčno osnovo.

Kazalo

  • Delovnopravni vidik
  • Vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost
  • Pregled najpogostejših povračil
  • Povračila stroškov za poslovodne osebe in na podlagi civilnih pogodb
  • Odgovori na pogosta vprašanja

Naroči