Obvezni in priporočljivi akti v podjetju

Obvezni in priporočljivi akti v podjetju

Dolžina video posnetka: 00:45:33
Predavatelj: Aleš Budja

Za minimalno pravno ureditev so ključnega pomena pravilno pripravljeni pravilniki, ki so za podjetja obvezni. Urejena dokumentacija je prvi korak k učinkovitemu poslovanju podjetja, zato boste v video seminarju podrobno spoznali tudi akte, ki so za podjetje priporočljivi.

Strokovnjak vam bo podrobneje predstavil pripravo šestih temeljnih pravilnikov (Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o uporabi službenih vozil, Pravilnik o uporabi službenih telefonov, Pravilnik o varstvu poslovnih skrivnosti), akta o sistemizaciji delovnih mest in izjave o varnosti z oceno tveganja.

Video seminar vključuje odgovore strokovnjaka na najpogostejša vprašanja s področja obveznih in priporočljivih aktov v podjetju.

Kazalo

  • Notranji akti v podjetju
  • Akt o sistematizaciji delovnih mest
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
  • Pravilnik o uporabi službenih vozil
  • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
  • Pravilnik o varstvu poslovne skrivnosti

Naroči